Atliekų tvarkymo schemose dalyvauja organizuoti nusikaltėliai

Atliekų tvarkymo schemose dalyvauja organizuoti nusikaltėliai

Tarptautinis WEEE forumas, Interpolas ir Jungtinių Tautų tarpregioninio nusikalstamumo ir teisingumo tyrimo institutas atliko tyrimą “Kova su nelegalia prekyba elektronikos atliekomis“, kurio rezultatai rodo, kiek daug elektronikos atliekų vis dar sukasi šešėlinėje rinkoje, o tvarkant atliekas schemose dalyvauja ir organizuoti nusikaltėliai.

Tyrimas buvo pristatytas tarptautinės asociacijos „WEEE forumas“ nariams. Lietuvą „WEEE forume“ atstovauja Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija (EGIO).

Atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad Europoje tik 35 proc. (3,3 milijonų tonų) visų elektronikos atliekų pašalinta per oficialias, tarptautinius reikalavimus atitinkančias atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemas.

Likę 65 proc. (6,15 mln. tonų) buvo arba eksportuoti (1,5 milijonų tonų), arba perdirbti nesilaikant europinių standartų (3,15 mln. tonų), pakartotinai panaudota dalimis (0,75 mln. tonų) arba tiesiog išmesta į buitinių atliekų konteinerius (0,75 mln. tonų).
Europos Sąjungos šalyse bei Norvegijoje ir Šveicarijoje per metus susidaro 9,45 milijonų tonų elektronikos atliekų. Lietuvoje į vidaus rinką kasmet patenka apie 20 tūkst. tonų elektronikos, susidaro toks pat kiekis atliekų. Pagal oficialiai pateikiamas deklaracijas, Lietuvoje sutvarkoma mažiau nei pusė elektronikos atliekų. Pastaruoju metu Aplinkos ministerija gerokai sugriežtino atliekų sektoriaus kontrolę.

Tyrimo duomenimis, 1,3 mln. tonų elektronikos atliekų iškeliavo iš ES be dokumentų. Šie kiekiai gali būti laikomi netinkamai sutvarkomais, kadangi nėra aišku, ar atliekos yra sutvarkomos pagal reikalavimus.
Interpolo ir kitų institucijų atlikto tyrimo metu buvo padaryta prielaida, kad kai kuriose valstybėse nelegalių atliekų tiekimo schemose dalyvauja ir organizuoti nusikaltėliai, tačiau konkrečių duomenų apie tokį dalyvavimą nėra, tam reikėtų atlikti konkrečius tyrimus. Vienas iš pagrindinių siūlymų – visose šalyse kuo sparčiau diegti tarptautinius standartus, kurie leistų užtikrinti sistemos patikimumą.

Tyrimo autoriai pateikė rekomendacijas, kurios turėtų mažinti neteisėtą prekybą elektronikos atliekomis, gerinti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba, gerinti vartotojų informuotumą, ES apriboti grynųjų pinigų operacijas prekiaujant metalo laužu ir kt.

EGIO vadovas A.Skinulis sako, jog jo vadovaujamos gamintojų ir importuotojų organizacijos deda visas pastangas siekiant sumažinti nelegaliai sutvarkomų atliekų kiekį ir eliminuoti iš atliekų tvarkymo šešėlinį verslą. Todėl nuolatos stengiamasi plėsti elektronikos atliekų surinkimo tinklą, kuris leistų kuo daugiau atliekų surinkti ir perdirbti pagal nustatytus reikalavimus, mažinant galimybes nusikalstamam pasauliui nelegaliai prekiauti atliekomis. Bendradarbiaujant su visomis Lietuvos savivaldybėmis, siekiama įkurti kuo daugiau elektronikos surinkimo taškų, kad gyventojams elektronikos atliekas priduoti būtų kuo patogiau.

EGIO veikia nuo 2012 metų, yra licencijuota organizacija, kuri vienija daugiau kaip 600 Lietuvos įmonių, importuojančių ir gaminančių elektros ir elektronikos prekes. EGIO nuo praėjusių metų yra WEEE forumo narė.

WEEE forumas yra asociacija, jungianti 39 elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemas, veikiančias įvairiose Europos šalyse. Forumo misija yra suteikti galimybę bendradarbiavimui tarp įvairių šalių atliekų surinkėjų ir perdirbėjų, dalintis gerąja praktika ir taip didinti organizacijų narių veiklos efektyvumą siekiant ilgalaikės plėtros gerinant aplinkosauginę situaciją. WEEE forumas siekia būti kompetencijos centru, kuris suteikia savo nariams galimybę dalyvauti tarptautiniame dialoge dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo politikos. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.weee-forum.org/