Kasmet Lietuvos gamtą užteršia 200 tūkst. automobilių atliekos

Kasmet Lietuvos gamtą užteršia 200 tūkst. automobilių atliekos

Superkame_automobiliusNet 85 proc. Lietuvoje registruojamų transporto priemonių į Lietuvą įveža neregistruoti importuotojai, kurie nepasirūpina, kad pasenęs automobilis būtų sutvarkytas tinkamai. Dėl to tinkamai nesutvarkoma ir aplinką kasmet užteršia daugiau 50 tūkst. tonų automobilio atliekų.

Lietuvoje galioja tokia tvarka, kad už susidarančias atliekas atsakingas gamintojas arba prekės importuotojas. Jis privalo finansuoti tinkamą susidariusių atliekų sutvarkymą. Tai galioja ir pasenusiems automobiliams.

VĮ „Regitra“ duomenimis, 2013 metais Lietuvoje įregistruota beveik 232 tūkst. automobilių, iš jų naujų tik 13 tūkst.. Tik 15 proc. bendro automobilių kiekio rinkai pateikė sąvaduose registruoti importuotojai, kurie prisiima visas teisės aktų numatomas prievoles. Beveik 200 tūkst. automobilių atliekų tvarkymu niekas nesirūpina, todėl ši atsakomybė tenka juos turintiems gyventojams. Gyventojai, siekdami išvengti papildomų išlaidų, senus automobilius parduoda nelegaliems jų ardytojams. Šie iš automobilio išmontuoja vertingas dalis ir metalą, o likusią nevertingą dalį (vidutiniškai viename automobilyje apie 20-30 proc. svorio) išmeta arba sudegina, taip užteršia aplinką, sparčiai pildo buitinių atliekų sąvartynus arba teršia orą.

„Situacija labai sudėtinga, nelegaliai ardomų automobilių kiekis nemažėja, taršos tempai taip pat. Milžiniški kiekiai atliekų keliauja į sąvartynus arba pro kaminą. Už tokią taršą ateityje teks susimokėti gyventojams, nes ant jų pečių guls naujų sąvartynų įrengimo kaštai arba užteršto oro sukeltų ligų gydymas“, – sako Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos (ENTPTA) vadovas Vladimir Jankoit.

Asociacijos vadovas pasidžiaugė, kad į asociacijos signalus jau sureagavo premjeras, kuris sudarė darbo grupę šiai problemai spręsti. Asociacijos nariai tikisi, kad sprendimas bus surastas greitai, nes kiekviena diena gyventojams kainuoja didžiules sumas.

Tie, kurie turi seną, nenaudojamą automobilį ir nenori remti šešėlinio verslo bei aplinkos teršėjų, nuo šių metų lapkričio 4 dienos gali dalyvauti Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos organizuojamo projekto „Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės kiemuose“ rudeninėje akcijoje, truksiančioje iki lapkričio 28 dienos. Šios akcijos metu asmenų, pridavusių savo senas transporto priemones teisėtiems tvarkytojams, laukia įvairūs vertingi prizai. Projekto organizatoriai taip pat ragina visus savivaldybės gyventojus pranešti apie bendrojo naudojimo teritorijose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius bei nelegalius transporto priemonių ardytojus, kurie neteisėtai ardo automobilius ir teršia aplinką. Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų skambinti tel. 8 600 900 30 arba rašyti el.paštu atliekos@gia.lt. Akcijos metu nenaudojami automobiliai bus nemokamai (už vertę turinčią transporto priemonę savininkui bus sumokėta) išgabenti iš jų buvimo vietos, išrašyti visi būtini dokumentai, o pakartotinai nepanaudojamos atliekos sutvarkytos pagal visus teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://mesrusiuojam.lt/apie/daugiau-erves-kiemuose/.

ENTPTA vienija įmones, užsiimančias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla apima transporto priemonių surinkimą, vežimą, ardymą, išmontavimą, atliekų rūšiavimą, pridavimą ir priskiriama prie veiklos, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, todėl vykdant šią veiklą reikalaujama turėti specialius įrenginius, veiklą vykdyti tik tam leistinose vietose, turėti taršos leidimus, licencijas, kvalifikuotus darbuotojus, teikti įvairias apskaitas bei ataskaitas, nuolat stebėti ir vykdyti teisės aktų reikalavimų pakeitimus. Tokių įmonių veikla kasmet yra tikrinama valstybės priežiūros institucijų, reikalaujama ataskaitų, įvairių kitų dokumentų įrodančių tinkamą veiklos vykdymą.