2012-03-08

„Mano miestelis be pavojingų atliekų“ akcijoje kviečiami dalyvauti visi šalies moksleiviai

    Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Problemų sprendimo centras“ visą pavasarį, nuo kovo iki gegužės mėnesio, Lietuvos mokyklose vykdo panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo akciją „Mano miestelis be pavojingų atliekų“.
2012-02-07

Pranešimas elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ir platintojams

Gamintojų ir Importuotojų AsociacijaatstovaujaEEĮ gamintojus ir importuotojus, vykdo jiems nustatytas pareigas, t.y.: Laiduoja už narius ir garantuoja EEĮ atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą mažiausiais kaštais, taip mažinamos narių patiriamos išlaidos; Bendradarbiaudama su EEĮ atliekų tvarkytojais efektyviai organizuoja EEĮ atliekų surinkimą bei tinkamą perdirbimą, taip užtikrinamas EEĮ gamintojams ir importuotojams nustatytų užduočių […]