Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestuose bus renkamos atliekos!

Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestuose bus renkamos atliekos!

recycling-bin_17-7181903392013 m. kovo 04 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestų savivaldybių administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestų gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:


• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Dienos šviesos lempų atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Alyvų atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestų savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių atliekas iki 2013 m. vasario 27 d. pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 5 206 09 01 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Sveikata bei švari ir jauki aplinka didžia dalimi priklauso nuo teisingo atliekų tvarkymo. Augant vartojimui ir gamybai daugėja ir atliekų. Todėl tinkamas jų tvarkymas šiandien yra viena aktualiausių aplinkosaugos sričių, reglamentuojamų tarptautiniu mastu. Netinkamai tvarkant atliekas iškyla grėsmė ne tik aplinkos, kurioje gyvename, gerovei, bet ir mūsų pačių sveikatai. Rūšiuojant atliekas ypač svarbu iš bendro atliekų srauto atskirti pavojingas – elektros ir elektroninės įrangos bei didelio gabarito atliekas.