Pasvalio ir Biržų rajonuose bei Panevėžio mieste bus renkamos atliekos!

Pasvalio ir Biržų rajonuose bei Panevėžio mieste bus renkamos atliekos!

2012 m. gruodžio 17, 18 ir 19 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, Pasvalio, Biržų rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Pakuočių atliekos (neužterštos pavojingomis atliekomis).

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš užsiregistravusių gyventojų bus nemokamai surenkamos netinkamos naudoti padangos (ne daugiau kaip po 2 vnt. iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Pasvalio ir Biržų rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių ir pakuočių atliekas pranešti iki 2012 m. gruodžio 14 d. el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 672 65107 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Elektroninių atliekų daugėja 3 kartus greičiau nei kitos rūšies atliekų. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius, nes joms patekus į buitinių atliekų sąvartyną, į aplinką ( į vandenį, gruntą, atmosferą) patenka pavojingos medžiagos. Be to, tokioms atliekoms patekus į sąvartynus, netenkama vertingų antrinių žaliavų ir energijos.