Pranešimas elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ir platintojams

Pranešimas elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ir platintojams

Gamintojų ir Importuotojų AsociacijaatstovaujaEEĮ gamintojus ir importuotojus, vykdo jiems nustatytas pareigas, t.y.:

  • Laiduoja už narius ir garantuoja EEĮ atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą mažiausiais kaštais, taip mažinamos narių patiriamos išlaidos;
  • Bendradarbiaudama su EEĮ atliekų tvarkytojais efektyviai organizuoja EEĮ atliekų surinkimą bei tinkamą perdirbimą, taip užtikrinamas EEĮ gamintojams ir importuotojams nustatytų užduočių įvykdymas mažiausiomis kainomis;
  • Bendradarbiaudama su savivaldybėmis yra sukūrusi buityje susidarančių EEĮ atliekų surinkimo sistemą, taip užtikrinamas EEĮ atliekų surinkimas;
  • Bendradarbiaudama su nariais ir EEĮ atliekų tvarkytojais yra įrengusi teisės aktų reikalavimus atitinkantį EEĮ atliekų priėmimo vietų tinklą, taip sumažinamos reikiamų sutvarkyti EEĮ atliekų kiekis bei narių išlaidos;
  • Informuoja bei šviečia visuomenę EEĮ atliekų tvarkymo klausimais, taip pat bendradarbiaudama su nariais individualiai įgyvendina ekologinius projektus, taip gerinamas narių įvaizdis;
  • Nariams ir jų klientams nemokamai organizuoja seminarus, konsultuoja visais gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo klausimais, esant poreikiui atstovauja valstybinėse institucijose, taip padedama nariams atititikti aplinkosauginius reikalavimus;
  • Gamintojams ir importuotojams palankiausiomis sąlygomis organizuoja ne tik EEĮ, bet ir visų kitų gaminių (baterijų ir akumuliatorių, filtrų, transporto priemonių, alyvų ir t.t.) ir pakuočių atliekų tvarkymą bei už narius Aplinkos ministerijai teikia EEĮ ir kitas ataskaitas, taip sumažinamos narių patiriamos išlaidos (pvz. administravimui)  ir taupomas narių laikas.