Prieš Kalėdas ragina sau ir savo artimiesiems dovanoti švaresnę aplinką

Prieš Kalėdas ragina sau ir savo artimiesiems dovanoti švaresnę aplinką

paremk-kaledos-2Aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“ organizatoriai palaiko visuomeninę iniciatyvą „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą”  ir ragina paremti ją aukojimo portale www.aukok.lt.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija, viešoji įstaiga „Ekošviesa“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija bei bendrovė „Atliekų tvarkymo centras“ palaiko visuomeninę iniciatyvą, kuri padeda spręsti aplinkosaugos problemas ir ragina prieš Kalėdas prisiminti savo aplinką, kurioje gyvename. „Mes rūšiuojam“ organizuojančių įmonių ir įstaigų vadovai nusprendė paaukoti savo asmeninių lėšų šiai iniciatyvai aukojimo portalehttps://www.aukok.lt/Projektai/Pranesk-apie-skriaudziama-gamta ir ragina prie jų prisidėti visus Lietuvos gyventojus.

„Puiku, kad „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ pasiūlė tokią galimybę aukoti lėšas aplinkos problemoms spręsti. Esu įsitikinęs, kad ši iniciatyva padės išspręsti nemažai problemų, kurių sprendimui vien dabar galiojančių teisės aktų ar kontroliuojančių institucijų nepakanka. Tai yra geras pavyzdys, kai iniciatyvūs žmonės gali padaryti galbūt net daugiau, nei visa sistema. Mūsų visų tikslas – švaresnė aplinka, todėl su džiaugsmu palaikome jaunus, energingus žmones“, – sako GIA vadovas Alfredas Skinulis.

Paramą iniciatyvai reiškia ir „Ekošviesa“ direktorius veiklai Tadas Ruželė. Anot jo, nuolat skubantys veiklūs žmonės neretai palaiko aplinkosaugos iniciatyvas, tačiau neranda laiko patys pasirūpinti atrastais nelegaliais sąvartynais, krūva padangų ar pakrūmėje riogsančiu išmestu senu šaldytuvu ar pan.

„Manau, kad galimybė aukojimo portale skirti lėšų aplinkosauginei iniciatyvai – geras žingsnis. Prieš Kalėdas kiekvienas turime galimybę padovanoti sau patiems ir savo artimiesiems švaresnę aplinką, aukodami geriems darbams“, – sako T.Ruželė.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos vadovas Vladimir Jankoit, palaikydamas iniciatyvą, džiaugiasi, kad „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ skatina žmonių iniciatyvumą, ragina nelaukti, kol už juos kažkuo pasirūpins kiti.

„Turime jaustis savo aplinkos šeimininkai, rūpintis gamta. Todėl, mano manymu, labai graži idėja prieš Kalėdas kad keletą litų skirti būtent savo aplinkai gražinti, švarinti“, – sako V.Jankoit. Jam pritaria ir „Atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas Audrius Puškorius. Jis sako su džiaugsmu paremsiąs iniciatyvą ir paraginsiąs tai padaryti visus, kurie gali skirti šiandien bent keletą litų tam, kad ateityje neiškiltų didžiulės ekologinės problemos.

„Pranešk apie skriaudžiamą gamtą” – pirmoji aplinkosaugos problemų sprendimu besirūpinanti iniciatyva, kuriai galima skirti paramą aukojimo portale Aukok.lt.  „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą” – žmones telkianti iniciatyva. Pastebėjęs skriaudžiamos gamtos atvejį, asmuo užregistruoja pranešimą mobilia programėle „Oi, pranešiu“ arba www.gamtoje.org/pranesk, www.maps.lt/pranesk – t.y. interaktyviame žemėlapyje pažymi problemos vietą, ją trumpai aprašo, įkelia keletą nuotraukų, palieka kontaktinius duomenis. Visą šią informaciją akimirksniu gauna iniciatyvos operatorius. Įvertinęs problemą, jos mastą ir sudėtingumą, jis susisiekia su atsakinga institucija arba ieško kito galimo sprendimo varianto. Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms ar kitomis atsakingoms institucijoms siunčiamame pranešime, kontaktiniai pranešėjo duomenys ir jo tapatybė neatskleidžiami, operatorius tarpininkauja bendraujant su suinteresuotomis šalimis. Visą problemos sprendimo laiką palaikomas glaudus ryšys su pranešėju: jis informuojamas apie problemos sprendimo eigą, iškilusius trukdžius ir kitas detales. Jei problemos mastas nėra didelis ir ji gali būti išspręsta minimaliomis iniciatyvios bendruomenės pastangomis, į valstybės institucijas nesikreipiama – pranešėjui siūloma organizuoti talką, pasikviesti keletą bendraminčių ir teritoriją sutvarkyti patiems. Pranešėjui į pagalbą kartais netgi siūlomi savanoriai. Iniciatyvos koordinatoriaus Justo Gulbino teigimu, pranešėjų rengiamų talkų daugėja. Iniciatyvos „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ gyvavimo laikotarpiu jau išspręsta daugiau nei 1500 problemų. Įdiegus mobiliąją programėlę „Oi, pranešiu“ ir populiarėjant šiai iniciatyvai, išaugo gaunamų pranešimų skaičius. Kokybiškam problemų sprendimui užtikrinti reikalingas pilną darbo dieną dirbantis pranešimų operatorius. Tam neturint lėšų – iniciatyvos egzistavimui kyla reali grėsmė. Todėl tik su visuomenės pagalba, iniciatyva galės toliau sėkmingai ir efektyviai veikti bei plėtotis. Parama bus skirta iniciatyvos palaikymui, interaktyvaus žemėlapio papildymui informacija apie atliekų surinkimą, sisteminio sprendimo apie nuolat atsinaujinančias atliekų sankaupas paieškai.