Raseinių ir Kėdainių rajonuose bus renkamos atliekos!

Raseinių ir Kėdainių rajonuose bus renkamos atliekos!

2012 m. gruodžio 05 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, Raseinių ir Kėdainių rajonų savivaldybės administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Raseinių ir Kėdainių rajonų gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Pakuočių atliekos (neužterštos pavojingomis atliekomis.

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo).

Prašome Raseinių ir Kėdainių rajonų savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių ir pakuočių atliekas pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 672 65107 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius ir taupyti gamtinius bei energetinius išteklius galima rūšiuojant atliekas. Rūšiuojant atliekas ypač svarbu iš bendro atliekų srauto atskirti pavojingas – elektros ir elektroninės įrangos bei didelio gabarito atliekas. Pavojingos atliekos yra kenksmingos sveikatai, teršia aplinką – vandenį ir orą, kenkia augmenijai ir gyvūnams. Į dirvožemį ir gruntinius vandenis patenka sunkiųjų metalų junginių ir kitų toksinų.