Šalčininkų rajone bus renkamos atliekos!

Šalčininkų rajone bus renkamos atliekos!

2012 m. lapkričio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje organizuojama gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš Šalčininkų rajono gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijųnemokamai bus surenkama:  

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Pakuočių atliekos. 

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos: 

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. 

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo).

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2012 lapkričio 29 d. registruotis el. paštu atliekos@gia.lt arba telefonais 8 600 900 30, 8 (5) 273 0084.

Netinkamai laikoma ir atliekų perdirbėjams neatiduota sena elektros ir elektroninė įranga sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis (asbestu, freonu, gyvsidabriu ir kt. ) gali užteršti gruntinius vandenis, dirvą ir orą. Nuolatinė aplinkos tarša kenkia žmogaus sveikatai, daroma didelė ekologinė žala: susidarę rūgštiniai lietūs keičia vandens telkinių ir dirvožemio rūgštingumą, todėl kinta augalų ir gyvūnų egzistavimo sąlygos, teršalai patenka į maisto produktus ir kaupiasi žmogaus organizme, ilgainiui sukeldami sveikatos sutrikimus.