Šiaulių mieste bus renkamos atliekos!

Šiaulių mieste bus renkamos atliekos!

2012 m. gruodžio 10, 11 ir 12 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Šiaulių miesto gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Pakuočių atliekos (neužterštos pavojingomis atliekomis).

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš užsiregistravusių gyventojų bus nemokamai surenkamos netinkamos naudoti padangos (ne daugiau kaip po 2 vnt. iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių ir pakuočių atliekas pranešti iki 2012 m. gruodžio 10 d. el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 672 65107 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, akumuliatoriai, buitinė elektros ir elektroninė įranga) savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų medžiagų. Šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl rinkdami ir rūšiuodami atliekas ne tik tausojame aplinką, bet saugome ir savo sveikatą.