Visagino, Ignalinos bei Švenčionių rajonuose bus renkamos atliekos!

Visagino, Ignalinos bei Švenčionių rajonuose bus renkamos atliekos!

2012 m. gruodžio 21 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, Visagino, Ignalinos bei Švenčionių rajonų savivaldybių administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Visagino, Ignalinos bei Švenčionių rajonų gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Pakuočių atliekos (neužterštos pavojingomis atliekomis).

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš užsiregistravusių gyventojų bus nemokamai surenkamos netinkamos naudoti padangos (ne daugiau kaip po 2 vnt. iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Visagino, Ignalinos bei Švenčionių rajonų savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių ir pakuočių atliekas pranešti iki 2012 m. gruodžio 20 d. el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 672 65107 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Nebetinkama naudoti, nereikalinga elektros ir elektroninė įranga negali būti išmetama kartu su komunalinėmis atliekomis. Ji turi būti surenkama atskirai ir perduodama atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai. Šalinant elektros ir elektroninės įrangos atliekas sąvartynuose kartu su komunalinėmis atliekomis pavojingomis medžiagomis teršiama aplinka, netenkama iš jų galimų gauti vertingų antrinių žaliavų.