Zarasų ir Anykščių rajonuose bus renkamos atliekos!

Zarasų ir Anykščių rajonuose bus renkamos atliekos!

2012 m. gruodžio 20 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, Zarasų bei Anykščių rajonų savivaldybių administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Zarasų bei Anykščių rajonų gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Pakuočių atliekos (neužterštos pavojingomis atliekomis).

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš užsiregistravusių gyventojų bus nemokamai surenkamos netinkamos naudoti padangos (ne daugiau kaip po 2 vnt. iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Zarasų bei Anykščių rajonų savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių ir pakuočių atliekas pranešti iki 2012 m. gruodžio 19 d. el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 672 65107 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Netinkamai tvarkomos pavojingos atliekos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Patikėkite pavojingas atliekas atliekų tvarkytojams, ir jie jomis tinkamai pasirūpins.