Gamintojams ir importuotojams


Apie mus

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau – Asociacija) įkurta 2006 m. balandžio 06 d. yra licencijuota savanoriška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, savo gretose jungianti alyvų, apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijų bei akumuliatorių) bei transporto priemonių gamintojus ir importuotojus.

Asociacija vykdo šias gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas:

  • Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
  • Organizuoja gaminių atliekų tvarkymą;
  • Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;
  • Informuoja bei šviečia visuomenę gaminių atliekų tvarkymo klausimais;
  • Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka;
  • Konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais.

Skaityti daugiau

Skaičiuoklės

Šioje lentelėje įrašius einamaisiais kalendoriniais metais LR vidaus rinkai planuojamą tiekti gaminių kiekį tonomis, Jums bus paskaičiuota, kiek kainuotų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymas dalyvaujant Gamintojų ir Importuotojų Asociacijojos (GIA) sukurtoje gaminių atliekų tvarkymo sistemoje.

Skaičiuoklės

Asociacijos narių skaičius

Apmokestinamųjų gaminių

202

gamintojai ir importuotojai


Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas

Baterijų ir akumuliatorių

2025

gamintojai ir importuotojai


Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimas

Alyvų

194

gamintojai ir importuotojai


Alyvų atliekų tvarkymo organizavimas

Transporto priemonių

1187

gamintojai ir importuotojai


Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimas