Gamintojų ir Importuotojų Asociacija

Įkurta 2006 m. balandžio 06 d. yra licencijuota savanoriška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, savo gretose jungianti alyvų, apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijų bei akumuliatorių) bei transporto priemonių gamintojus ir importuotojus.

Asociacija vykdo šias gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas:

  • Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
  • Organizuoja gaminių atliekų tvarkymą;
  • Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;
  • Informuoja bei šviečia visuomenę gaminių atliekų tvarkymo klausimais;
  • Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka;
  • Konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais.

Asociacija įtraukta į licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą, skelbiamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklapyje adresu www.am.lt ir turi:

Alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencija
Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija