Transporto priemonės

Gamintojams ir importotuojams

Transporto priemonė –bet kokia transporto priemonė, priskiriama M1 klasei(ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir viena sėdima vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t) ir triratė motorinė transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su simetriškai išdėstytais ratais.

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje GIA organizuotų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis –  kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

  • LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 50-1676);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimai visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
  • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin. 2002, Nr. 40-1499);
  • LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
  • LR Adminstracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1).