Alyvos

Gamintojams ir importotuojams

Alyvos –bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, tarp jų vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos.

Alyvų gamintojai ir importuotojai privalo:

  • registruotis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34(2 ) straipsnio nustatyta tvarka (žr. 3 skyrių)
  • tvarkyti alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka.

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje GIA organizuotų alyvų atliekų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis – kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

  • LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598);
  • LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimai visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
  • LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin. 2002, Nr. 40-1499);
  • LR Adminstracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1).