Anykščių, Zarasų, Ignalinos rajonuose bei Visagine bus renkamos atliekos!

Anykščių, Zarasų, Ignalinos rajonuose bei Visagine bus renkamos atliekos!

recycle-icon_210231402013 m. balandžio 15 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei Anykščių, Zarasų, Ignalinos rajonų ir Visagino savivaldybių administracijos bei UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Anykščių, Zarasų, Ignalinos rajonų ir Visagino gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:


• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Dienos šviesos lempų atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Alyvų atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Anykščių, Zarasų, Ignalinos rajonų ir Visagino savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių atliekas iki 2013 m. balandžio 11 d. pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 5 206 09 01 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius ir taupyti gamtinius bei energetinius išteklius galima rūšiuojant atliekas. Rūšiuojant atliekas ypač svarbu iš bendro atliekų srauto atskirti pavojingas – elektros ir elektroninės įrangos bei didelio gabarito atliekas. Pavojingos atliekos yra kenksmingos sveikatai, teršia aplinką – vandenį ir orą, kenkia augmenijai ir gyvūnams. Į dirvožemį ir gruntinius vandenis patenka sunkiųjų metalų junginių ir kitų toksinų.