Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti apmokestinamųjų gaminių platintojams

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti apmokestinamųjų gaminių platintojams

Padangų platintojai privalo:

  • nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių.
  • Iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;
  • prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams. Informacinis plakatas apmokestinamųjų gaminių platintojams

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių pareigos:

  •  nemokamai priimti  tepalo, kuro ir oro filtrų, amortizatorių  atliekas iš asmenų, kuriems teikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugas;
  • transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.