Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonuose bus renkamos atliekos!

Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonuose bus renkamos atliekos!

recycling-bin_17-718190339

2013 m. kovo 12 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonų savivaldybių administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonų gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Dienos šviesos lempų atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Alyvų atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonų savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių atliekas iki 2013 m. kovo 07 d. pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 5 206 09 01 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Nebetinkama naudoti, nereikalinga elektros ir elektroninė įranga negali būti išmetama kartu su komunalinėmis atliekomis. Ji turi būti surenkama atskirai ir perduodama atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai. Šalinant elektros ir elektroninės įrangos atliekas sąvartynuose kartu su komunalinėmis atliekomis pavojingomis medžiagomis teršiama aplinka, netenkama iš jų galimų gauti vertingų antrinių žaliavų.