Panevėžio mieste bei Pasvalio ir Biržų rajonuose bus renkamos atliekos!

Panevėžio mieste bei Pasvalio ir Biržų rajonuose bus renkamos atliekos!

recycle_2917290

2013 m. balandžio 08 d. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei Panevėžio miesto, Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių administracijos ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuoja aplinkosauginę – ekologinę akciją, kurios metu iš Panevėžio miesto, Pasvalio ir Biržų rajonų gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Dienos šviesos lempų atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Alyvų atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Panevėžio miesto, Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių atliekas iki 2013 m. balandžio 04 d. pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 5 206 09 01 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Netinkamai tvarkomos pavojingos atliekos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Patikėkite pavojingas atliekas atliekų tvarkytojams, ir jie jomis tinkamai pasirūpins.