Šiaulių mieste bus renkamos atliekos!

Šiaulių mieste bus renkamos atliekos!

recycling-bin_17-7181903392013 m. kovo 20 d. Šiaulių miesto savivaldybėje organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš Šiaulių miesto gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Dienos šviesos lempų atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Alyvų atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių atliekas iki 2013 m. kovo 18 d. pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 5 206 09 01 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

Netinkamai tvarkomos pavojingos atliekos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Patikėkite pavojingas atliekas atliekų tvarkytojams, ir jie jomis tinkamai pasirūpins.