Trakų rajone bus renkamos atliekos!

Trakų rajone bus renkamos atliekos!

Untitled-1

2013 m. balandžio 22 d. Trakų rajono savivaldybėje organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš Trakų rajono gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Dienos šviesos lempų atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

 

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

 

  • Alyvų atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

 

Taip pat iš gyventojų bus nemokamai surenkamos padangų atliekos (ne daugiau kaip po 2 padangas iš gyventojo (būtina pateikti asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą)).

Prašome Trakų rajono savivaldybės gyventojus bei įmones, įstaigas ar organizacijas apie turimas gaminių atliekas iki 2013 m. balandžio 18 d. pranešti el. paštu atliekos@atc1.lt  arba telefonu 8 5 206 09 01 ir mes išvešime šias atliekas nemokamai arba sumokant atliekų turėtojui.

 

Netinkamai laikoma ir atliekų perdirbėjams neatiduota sena elektros ir elektroninė įranga sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis (asbestu, freonu, gyvsidabriu ir kt. ) gali užteršti gruntinius vandenis, dirvą ir orą. Nuolatinė aplinkos tarša kenkia žmogaus sveikatai, daroma didelė ekologinė žala: susidarę rūgštiniai lietūs keičia vandens telkinių ir dirvožemio rūgštingumą, todėl kinta augalų ir gyvūnų egzistavimo sąlygos, teršalai patenka į maisto produktus ir kaupiasi žmogaus organizme, ilgainiui sukeldami sveikatos sutrikimus.